Cần giúp cố định gương

Khách hàng nhờ  garage  tư  vấn  hỏi: tôi có thể tự sửa nó hay tôi nên đến một garage  ô  tô  sửa  chữa?

Garage  trả lời một  số cách như sau: 

1. Bạn cần một bộ gương mới. Việc bạn có thể tự sửa chữa nó hay không phụ thuộc vào trình độ kỹ năng của bạn.

2. eBay hay  Amazon  sẽ có  tất cả các cách cho  bạn  hoặc  bạn có quen người bán phụ tùng  ô tô. Có hai lựa chọn là mua kính và sẽ kẹp vào vỏ và dây hiện có để khử sương. Lựa chọn thứ hai là mua toàn bộ gương cánh đã  qua  sử  dụng trên eBay, nó sẽ vừa khít với một vài chốt ở bên trong cửa.

3. Bạn có thể tự sửa nó, nhưng chỉ đặt hàng một số bộ phận có thể mất nhiều hơn 3 ngày ... an toàn nhất là gọi cho thợ máy của một  garage nào đó mà bạn biết, mô tả vấn đề và hỏi họ khi nào họ có thể sửa chữa nó cho  bạn.


4. Sửa chữa khá dễ dàng, chỉ cần đặt hàng kính / gương trên ebay, xem một vài video trên YouTube về loại sửa chữa đó. Nhớ đặt đúng gương, một số có gạt băng, một số có đèn báo rẽ hoặc đèn cảnh báo cho xe ở làn bên cạnh. Bạn có thể nhận bộ phận trực tuyến hoặc gọi cho chúng  tôi.

Related Posts


Thêm bình luận