Phát hành thẻ thành viên

Ô tô Văn Hiền đã phát hành thẻ thành viên vàng và kim cương, nhằm tăng cường liên kết quý khách với chúng tôi hơn nữa. 

- Đối với thẻ vàng: quý khách sẽ được giảm 3% cho mỗi lần sửa.

thẻ vàng | garage ô tô Văn Hiền

 

- Đối với thẻ kim cương: quý khách sẽ được giảm 5% cho mỗi lần sửa

Thẻ kim cương | garage ô tô Văn Hiền

- Điều kiện để được đổi thẻ: Sửa xe 1 triệu sẽ được 1 điểm, 20 điểm được cấp thẻ vàng.

Related Posts


Thêm bình luận