Vào cao tốc đi thế nào an toàn?

- Khi rẽ vào cao tốc, tất cả các xe đang đi trên cao tốc đều được ưu tiên. Bạn phải nhường (đi chậm) cho đến khi đủ khoảng cách an toàn từ xe phía sau rồi mới rẽ vào. Khi đã vào cao tốc, bạn phải tăng tốc đến tốc độ tối thiểu của cao tốc ngay.
- Theo tôi, trước khi nhập vào cao tốc là đã quan sát. Sau đó tăng tốc nhanh nhất có thể nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Related Posts


Thêm bình luận