Thợ máy

Thợ máy | Tuyển  dụng  | otovanhien

Tuyển dụng thợ máy, chuyên về máy móc cơ khí ô tô  và có kiến thức cơ bản về ô tô. LH: 0913.761.969