Phụ kiện | Garage ô tô Văn Hiền
Phụ kiện | Garage ô tô Văn Hiền
Phụ kiện | Garage ô tô Văn Hiền
Phụ kiện | Garage ô tô Văn Hiền
Phụ kiện | Garage ô tô Văn Hiền

Bước bên phải Gear Moki Cửa xe giúp bạn dễ dàng tiếp cận nóc xe

Giá thường 2.300.000₫ Giảm giá

Dễ dàng truy cập vào nóc xe của bạn với Bước cửa xe bên phải Gear Moki. Phụ kiện này giúp bạn tiếp cận mái xe của bạn mà không gặp khó khăn gì. Ngoài ra, bước cửa xe có ích khi tải hoặc buộc dây xuống xe đạp, hộp và túi trên xe. Nó cũng hữu ích khi đến lúc rửa mái xe của bạn.

Phụ kiện | garage ô tô Văn Hiền

Thích hợp cho cả hai chân, Moki tạo ra một nền tảng thoải mái và ổn định. Tương tự như vậy, nó giúp bạn giữ thăng bằng trong tư thế đứng.

Phụ kiện | garage ô tô Văn Hiền

Để vượt qua nó, bước cửa xe được cấp bằng sáng chế loại bỏ sự cần thiết của thang hoặc phân bước. Nó cũng giữ giày bẩn khỏi ghế xe của bạn. Thích hợp cho mọi chiều cao xe và người dùng, Moki giúp bạn dễ dàng lên mái nhà của mình.